….czyli podsumowanie tegorocznej międzynarodowej konferencji dla studentów i młodych lekarzy w Ustroniu….
W dniach 9 do 11 maja 2003 roku w malowniczym Ustroniu w Hotelu „Magnolia” odbyło się jubileuszowe „V Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych”, pod wysokim protektoratem JM Rektora ŚAM w Katowicach prof. zw. dr hab. Tadeusza Wilczoka, Prezydenta Miasta Bytomia mgr Krzysztofa Wójcika oraz Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Opiekunem Sympozjum był dr n. med. Marek Rudzki, a Komitet Organizacyjny stanowili przedstawiciele Studenckiego Towarzystwa Naukowego reprezentowanego przez Koło Chirurgiczne STN przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Gastroen...