Wstępne dane wskazują, że zastąpienie heparyny biwalirudyną (syntetyczny lek z grupy bezpośrednich inhibitorów trombiny) może poprawić rokowanie pacjentów po stentowaniu tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Wstępne dane wskazują, że zastąpienie heparyny biwalirudyną (syntetyczny lek z grupy bezpośrednich inhibitorów trombiny) może poprawić rokowanie pacjentów po stentowaniu tętnicy szyjnej wewnętrznej, stwierdził dr n med. Gary S. Roubin, w czasie prezentacji na kongresie TCT 2003. ’’Zakrzep oraz komplikacje trombolityczne stanowią istotny problem dla wykonujących zabiegi stentowania tętnic szyjnych,’’ stwierdził dr Roubin. ’’Szczególnie niebezpiecznym powikłaniem są krwawienia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.’’ Wykonując interwencje w obrębie tętnicy szyjnej dr Roubin i współpracow...