Dr Aaron Link z University of Michigan ze współpracownikami przeprowadzili metaanalizę 16 badań, które porównywały kolonoskopię wirtualną z konwencjonalną.
Pomimo ciągłych postępów w kolonografii tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) – znanych też jako wirtualna kolonoskopia – dzisiejszy raport wskazuje, że wciąż nie są one gotowe do szerszego zastosowania jako badania przesiewowe raka jelita grubego. Dr Aaron Link z University of Michigan ze współpracownikami przeprowadzili metaanalizę 16 badań, które porównywały kolonoskopię wirtualną z konwencjonalną. Jedenaście badań objęło 1236 pacjentów, u których wykonano skrining oparty na TK a u 316 pacjentów z 5 innych badań zastosowano skrining oparty na MR.

W porównaniu do konwencjonalne...