Posocznica i niewydolność narządowa uważane są za groźne powikłania urazu oparzeniowego. Zapalenie płuc, niewydolność oddechowa i dysfunkcja innych narządów często prowadzi do śmierci pacjenta i wpływa także na dłuższy i związane z większymi kosztami pobyt na oddziale intensywnej terapii.
Posocznica i niewydolność narządowa uważane są za groźne powikłania urazu oparzeniowego. Zapalenie płuc, niewydolność oddechowa i dysfunkcja innych narządów często prowadzi do śmierci pacjenta i wpływa także na dłuższy i związane z większymi kosztami pobyt na oddziale intensywnej terapii. Szczegółowa charakterystyka klinicznych czynników ryzyka wystąpienia posocznicy oraz ciężkiej niewydolności wielonarządowej (MOD) mogłaby przyczynić się do lepszego zrozumienia przyczyn i przebiegu tych złożony...