Prosimy o uważne przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem Konferencji. W tym celu naciśnij powyższy link.
1. Konferencję podzielono na cztery sesje (kolejność wygłaszanych prac ustalona będzie przez organizatora Konferencji).

2. Na Konferencję będą przyjmowane prace tylko w formie prezentacji ustnej.

3. Tematyka prac obejmuje wszystkie dyscypliny zabiegowe.

4. Prezentacja pracy nie powinna przekroczyć 10 minut (7 minut na prezentację pracy + 3 minuty na dyskusję).

5. Prace mogą być prezentowane zarówno w języku polskim jak i angielskim.

6. Każdy uczestnik może zaprezentować więcej niż jedną pracę.

7. Prezentacje powinny być przygotowane na płycie CD-R lub dyskietce 1,44 MB (3,5″) w programie PowerPoint...