Początkowa stabilność i długoterminowe funkcjonowanie panewki protezy bezcementowej stawu biodrowego zależy w dużym stopniu od wzoru kontaktu kość-proteza
Początkowa stabilność i długoterminowe funkcjonowanie panewki protezy bezcementowej stawu biodrowego zależy w dużym stopniu od wzoru kontaktu kość-proteza. Niestety, specjaliści ortopedzi do tej pory nie znaleźli techniki obrazowania na której mogą polegać, by właściwie ocenić ten wzór kontaktu. Jak dotąd, radiografia jest zawodna dla oceny połączenia kość-proteza, jak zezrost czy zmiana pozycji, napisał dr James Howard w swojej prezentacji plakatowej na Zjeździe American Academy of Orthopedic Surgeons (Amerykańska Akademia Chirurgów Ortopedów, AAOS) w San Francisco. Ściślej, rentgen jest „zawodny dla oceny kontaktu kość gospod...