Neurosurgery. 2004;54:1089-97 Fiorella D, Albuquerque FC, Han P, McDougall CG. Neurosurgery. 2004;54:1089-97 Fiorella D, Albuquerque FC, Han P, McDougall CG. Większośc powikłań związanych z naczyniowymi zabiegami interwencyjnymi w neurologii jest natury zakrzepowo-zatorowej. Celem tego badania było określenie, czy abciximab, bloker glikoproteiny IIb/IIIa, może jest skuteczny i bezpieczny w leczeniu powikłań zakrzepowo-zatorowych występujących w związku z procedurami interwencyjnymi w neuroradiologii. Przeszukując prospektywnie prowadzoną bazę danych, zidentyfikowano w okresie 22 miesięcy 13 pacjentów którym podano abciximab z powodu powikłań zakrzepowych zabiegu, jako jedyny lek lub w skojarzeniu z tkankowym aktywatorem plazminogenu. Spośród tych 13 pacjentów (10 z tętniakami, 3 z malfo...