Choroby układy krążenia są wciąż najczęstszą przyczyną umieralności w Polsce dystansując, prawie trzykrotnie, drugą co do częstości przyczynę – chorobę nowotworową. Co gorsze ryzyko zgonu związane z chorobami układu krążenia, zatrważająco wzrasta, pomimo niewątpliwego postępu w kardiochirurgii i kardiologii interwencyjnej, osiągając dwukrotnie wyższy poziom niż 30-40 lat temu (tj. 27,4% do 52,4%).
Choroby układy krążenia są wciąż najczęstszą przyczyną umieralności w Polsce dystansując, prawie trzykrotnie, drugą co do częstości przyczynę – chorobę nowotworową. Co gorsze ryzyko zgonu związane z chorobami układu krążenia, zatrważająco wzrasta, pomimo niewątpliwego postępu w kardiochirurgii i kardiologii interwencyjnej, osiągając dwukrotnie wyższy poziom niż 30-40 lat temu ...