Przypadek Kliniczny – Pacjentka lat 66 została przyjęta do kliniki chirurgii specjalistycznej w kwietniu 2004. Miesiąc wcześniej przypadkowo wyczuła guz w lewej piersi. Wykonano badanie mammograficzne, w którym stwierdzono nieostro konturowane zacienienie o średnicy około 23 mm, z drobnymi mikrozwapnieniami w centrum. Skóra nad zmianą pogrubiała do ok. 2,4 mm. W badaniu klinicznym przy przyjęciu stwierdzono guz, umiejscowiony w kwadrancie bocznym sutka lewego.
PRZYPADEK KLINICZNY Pacjentka lat 66 została przyjęta do kliniki chirurgii specjalistycznej w kwietniu 2004. Miesiąc wcześniej przypadkowo wyczuła guz w lewej piersi. Wykonano badanie mammograficzne, w którym stwierdzono nieostro konturowane zacienienie o średnicy około 23 mm, z drobnymi mikrozwapnieniami w centrum. Sk...