BCT (z ang. breast conserving therapy) jest techniką chirurgiczną alternatywną dla mastektomii, w leczeniu chirurgicznym wczesnych postaci raka sutka.
BCT (z ang. breast conserving therapy) jest techniką chirurgiczną alternatywną dla mastektomii, w leczeniu chirurgicznym wczesnych postaci raka sutka. Z onkologicznego punktu widzenia jest to zabieg radykalny – w wielu przypadkach umożliwia wyleczenie, jednocześnie pozwalając na zachowanie piersi i dobry efekt kosmetyczny. Aż do początku lat 70-tych ubiegłego wieku podstawowym zabiegiem chirurgicznym w raku piersi była mastektomia radykalna według metody Halsteda, obecnie stosowana rzadko, w przypadku nacieku na mięśnie klatki piersiowej. W latach 50-tych McWhirter po raz pierwszy opublikował pracę, dotyczącą leczenia raka piersi ...