Leczenie powikłań zawału serca jest ważnym problemem współczesnej kardiologii i kardiochirurgii. Leczenie powikłań kardiochirurgicznych najczęściej dotyczy najgroźniejszych powikłań pozawałowych, do których należą m.in.: pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej (VSD – ventricular septal defect, VSR – ventricular septal rupture), niedomykalność zastawki dwudzielnej (IMR – ischemic mitral regurgitation) i tętniak rzekomy, czyli pęknięcie wolnej ściany serca.
Leczenie powikłań zawału serca jest ważnym problemem współczesnej kardiologii i kardiochirurgii. Leczenie powikłań kardiochirurgicznych najczęściej dotyczy najgroźniejszych powikłań pozawałowych, do których należą m.in.: pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej (VSD – ventricular septal defect...