Artykuł przedstawia systematyczny przegląd skuteczności i występowania powikłań krwotocznych wśród pacjentów randomizowanych do otrzymywania enoksaparyny lub niefrakcjonowanej heparyny, w celu leczenia przeciwzakrzepowego ostrych incydentów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.
Artykuł przedstawia systematyczny przegląd skuteczności i występowania powikłań krwotocznych wśród pacjentów randomizowanych do otrzymywania enoksaparyny lub niefrakcjonowanej heparyny, w celu leczenia przeciwzakrzepowego ostrych incydentów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. (Petersen JL, Califf RM I wsp., JAMA 2004 Lipiec;292(1):89-96).

Adres autorów: Duke Clinical Research Institute, Durham, Północna Karolina, USA Wprowadzenie: Badania ESSENCE (1997) i TIMI 11B (1999) przeprowadzono w erze...