Protokół kontroli przebiegu choroby u pacjentów niehospitalowanych, będących w okresie okołooperacyjnej terapii enoxaparyną, wymagających okresowego przerwania terapii doustnymi antykoagulantami.
Protokół kontroli przebiegu choroby u pacjentów niehospitalowanych, będących w okresie okołooperacyjnej terapii enoxaparyną, wymagających okresowego przerwania terapii doustnymi antykoagulantami. (Spyropoulos AC, Bornikova L et al, Pharmacotherapy 2004 May;24(5):649-658) PMID: 15162899)

Autorzy pochodzą z Lovelace Sandia Health Systems, Albuquerque, New Mexico, USA Ostatnie badania kliniczne nad LMWH jako leczeniem przejściowym, zwłaszcza u pacjentów ambulatoryjnych, przyjmujących długoterminową terapię doustnymi antykoagulantami, planujących poddać się operacji lub proced...