Tempo eliminacji enoxaparyny może zmaleć w zależności od funkcji nerek
Autorzy pochodzą z Pitié-Salpêtrière University Hospital, Paris, France

Badanie wspierane przez Fondation de France i Aventis Tempo eliminacji enoxaparyny może zmaleć w zależności od funkcji nerek (Duplaga BA et al, Pharmacotherapy 2001;21:218-234; Cadroy Y et al, Thromb Res 1991;63:385-390; Sanderink GK et al, Thromb Res 2002;105:225-231). Spowodowany tym wyższy poziom enoxaparyny może prowadzić do nadmiernego efektu przeciwkrzepliwego i zwiększyć ryzyko krwawienia (Gerlach AT et al, Pharmacotherapy 2000;20:771-775). Nerkowy klirens LMWH jest zmniejszony u osób starszych z powodu zależnego od wieku upośledzenia funkcji nerek (Mismetti P et al, Thromb Haemost 1998;79:1162-1165),również wzrasta ry...