Enoxaparyna versus heparyny niefrakcjonowane u pacjentów wysokiego ryzyka z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST po planowym, wczesnym zabiegu inwazyjnym: pierwsze wyniki badania SYNERGY.
Enoxaparyna versus heparyny niefrakcjonowane u pacjentów wysokiego ryzyka z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST po planowym, wczesnym zabiegu inwazyjnym: pierwsze wyniki badania SYNERGY. Sponsor badania: Aventis Pharmaceuticals, Bridgewater, New Jersey, USA

Autorzy pochodzą z Duke University Clinical Research Institute, Durham, North Carolina, USA Badania ESSENCE I TIMI 11B (TESSMA) wykazały wyższość enoxaparyny nad heparynami niefrakcjonowanymi (UFH – unfractionated heparin) jako pierwsze leczenie u pacjentów z zawałem bez uniesienia ST. Istniała potrzeba większej ilo...