Retrospektywna analiza danych na temat prewencji żylnej choroby

zakrzepowo-zatorowej poprzez podawanie heparyn drobnocząsteczkowych u pacjentów hospitalizowanych ze wskazań nagłych Retrospektywna analiza danych na temat prewencji żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej poprzez podawanie heparyn drobnocząsteczkowych u pacjentów hospitalizowanych ze wskazań nagłych Autorzy pochodzą z Innovus Research, Inc., Medford, Massachusetts, USA

Badanie wspierane przez Aventis Pharmaceuticals, Bridgewater, New Jersey, USA Chociaż próby kliniczne wykazały skuteczność LMWHs w redukcji odsetka nawrotów żylnej choroby zatorowo – zakrzepowej (VTE) u hospitalizowanych nie operowanych pacjentów, to ich skuteczność poza kliniką jest nieznana. Celem badania jest określenie skuteczności...