ZENSAA jest największym z dotychczas przeprowadzonych na świecie badań oceniających wielokrotne stosowanie leku na zespół drażliwego jelita z zaparciem u kobiet
BAZYLEA, Szwajcaria, 27 września – Dane zaprezentowane podczas Kongresu „Tydzień Gastroenterologii w Zjednoczonej Europie” (“2004 United European Gastroenterology Week” – UEGW) wykazują, że Zelnorm® (tegaserod)* jest skutecznym i dobrze tolerowanym przez pacjentów lekiem w terapii zespołu drażliwego jelita z zaparciem (ang. Irritable Bowel Syndrome with Constipation – IBS-C).2 Stosowanie Zelnormu w dawce 6 mg dwa razy dziennie przyniosło statystycznie znaczącą poprawę w występowaniu ogólnych objawów IBS u pacjentów, jak również w docelowym zmniejszeniu bólu i uczucia dyskomfortu w jamie brzusznej. 2 ZENSAA (Zeln...