Rak jelita grubego jest istotnym problemem w krajach wysokorozwiniętych. Zachorowalność wzrasta wraz z upływem lat.
Rak jelita grubego jest istotnym problemem w krajach wysokorozwiniętych. Zachorowalność wzrasta wraz z upływem lat. W 1996 roku w Polsce rak jelita grubego był drugą przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe, u mężczyzn po raku płuca i u kobiet po raku sutka. Jednocześnie był drugą przyczyną zgonów u kobiet po raku sutka i trzecią u mężczyzn po raku płuca i żołądka.

W odróżnieniu od innych nowotworów aż 20% przypadków raka jelita grubego stanowią postaci dziedziczne. Główne zespoły, w których przemiana nowotworowa w obrębie jelita grubego jest cechą dziedziczną to:

– dziedziczny niezwiązany z polipowatością rak jelita grubego (HNPCC, ang...