Testowanie genetyczne obejmuje poza kwestiami merytorycznymi kwestie związane z zagadnieniami psychologicznymi.
Testowanie genetyczne obejmuje poza kwestiami merytorycznymi kwestie związane z zagadnieniami psychologicznymi. Badania psychologiczne i socjologiczne, dotyczące poradnictwa genetycznego w kwestii nowotworów złośliwych skupiają się przede wszystkim na zainteresowaniu poradnictwem w populacjach obciążonych różnym ryzykiem wystąpienia choroby, efektem psychologicznym spowodowanym przez poznanie wyniku badania, wpływu na relacje międzyludzkie i rodzinne oraz reakcję środowiska. Badania psychologiczne obejmują też odnalezienie czynników wpływających na decyzję poddania się badaniu zachowania prozdrowotne. Ponieważ wpływ psychologa na pomocy w podjęciu decyzji przez pacjenta d...