U noworodków z wysokim ryzykiem wady wrodzonej serca badanie echokardiograficzne jako metoda obrazowania jest złotym standardem.
SAN FRANCISCO – U noworodków z wysokim ryzykiem wady wrodzonej serca badanie echokardiograficzne jako metoda obrazowania jest złotym standardem. Ale gdy wynik echokardiografii jest niejednoznaczny, klinicyści powinni rozważyć wykonanie angiografii CT (CTA) zanim zdecydują się na bardziej inwazyjne badanie, według prezentacji przedstawionej na zjeździe Amerykańskiej Akademii Pediatrii. “Nieprawidłowości żył płucnych (PV) są częste u dzieci z wrodzoną wadą serca”, powiedział Dr. Russell Hirsch w czasie swego wystąpienia w sobotę. „Mogą być związane z heterotaksją i innymi złożonymi zespołami”. Tego typu wady bezsprzecznie wymagają leczenia chirurgicznego. A...