Operacyjne udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej u chorych z objawowym zwężeniem tego naczynia zmniejsza u nich ryzyko udaru mózgu, natomiast bilans korzyści i ryzyka tej operacji u chorych ze zwężeniem bezobjawowym nie jest dokładnie określony.
Operacyjne udrożnienie (endarterektomia) tętnicy szyjnej wewnętrznej (TSW) u chorych z objawowym zwężeniem tego naczynia zmniejsza u nich ryzyko udaru mózgu, natomiast bilans korzyści i ryzyka tej operacji u chorych ze zwężeniem bezobjawowym nie jest dokładnie określony. Celem badania ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial) była próba wykazania, czy u chorych z bezobjawowym zwężeniem TSW operacyjne udrożnienie tej tętnicy, w porównaniu z niewykonaniem tej operacji, zmniejsza ryzyko zgonu i udaru mózgu? Randomizowane badanie, z podwój...