Sternotomia pośrodkowa jest powszechnym dostępem chirurgicznym stosowanym przez kardiochirurgów w operacjach serca.
Sternotomia pośrodkowa jest powszechnym dostępem chirurgicznym stosowanym przez kardiochirurgów w operacjach serca. Powikłania związane z tą metodą, w tym niestabilność mostka, czy zakażenia rany pooperacyjnej występują rzadko, stanowiąc około 2-5% przypadków. Powszechne aktualnie zastosowanie tętnic piersiowych wewnętrznych (ITA – Internal Thoracic Arteries) jako pomostów do rewaskularyzacji serca dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo występowania tych powikłań. W ciągu ostatnich 40 lat opisano i stosowano wiele technik zamknięcia mostka. Każda z nich ma swoje zalety, jak i wady, jednak badania ostatnich lat podkreślają konieczność stosowania technik atraumaty...