Ostatnio coraz więcej publikacji zaleca stosowanie metody Robicseka, szczególnie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (pacjenci otyli, z cukrzycą, z wąskim mostkiem, z licznymi jego pęknięciami).
Ostatnio coraz więcej publikacji zaleca stosowanie metody Robicseka, szczególnie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (pacjenci otyli, z cukrzycą, z wąskim mostkiem, z licznymi jego pęknięciami). Jak wykazano i potwierdzono w wielu badaniach metoda ta jest bardzo skuteczna, a przy tym prosta, niezawodna, z małą liczbą powikłań, na świecie jest aktualnie uważana za „złoty standard” u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozejścia się mostka po operacjach kardiochirurgicznych. Sternotomia pośrodkowa jest powszechnym dostępem chirurgicznym stosowanym przez kardiochirurgów w operacjach serca...