A clinical investigation of Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at HIgh Risk for Endarterectomy
(A clinical investigation of Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at HIgh Risk for Endarterectomy) • Badanie SAPPHIRE jest pierwszym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem porównującym wyniki stentowania tętnicy szyjnej (CAS – carotid artery stent) z jednoczesną prewencją przeciwzatorową do wyników endarteriektomii tętnicy szyjnej (CEA – carotid endarterectomy) u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (np. pacjentów z ciężką chorobą naczyń wieńcowych, zastoinową niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, poddanych wcześniej zabiegowi endarteriektomii szyjnej, radykalnemu zabiegowi w obrębie szyi lub radioterapii).

• D...