Badanie powstało w Cleveland Clinic, opublikowane zostało w najnowszym numerze New England Journal of Medicine Public & Media Relations

9500 Euclid Avenue / W14

Cleveland OH 44195 216/444-0141 fax 216/445-3040 Badanie powstało w Cleveland Clinic, opublikowane zostało w najnowszym numerze New England Journal of Medicine Zgodnie z wynikami badania prowadzonego w Cleveland Clinic wykazano, że minimalnie inwazyjne procedury usuwania zmian miażdżycowych tętnic dogłowowych są równie skuteczne jak tradycyjne metody chirurgiczne, u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka operacji. W technikach minimalnie inwazyjnych stosowane są stenty w połączeniu ze specjalnym filtrem, którego rola polega na wychwytywaniu wszelkich zatorów lub złogów płytkowych, które mogą oderwać s...