Rak przełyku jest nowotworem, który rokuje źle. Chorzy są diagnozowani w zaawansowanym stadium, zwykle w stanie znacznego niedożywienia lub kacheksji
Rak przełyku jest nowotworem, który rokuje źle. Chorzy są diagnozowani w zaawansowanym stadium, zwykle w stanie znacznego niedożywienia lub kacheksji, w starszym wieku, często dodatkowo obciążeni miażdżycą oraz chorobami układu krążenia i przewodu pokarmowego, związanych z udowodnionymi czynnikami ryzyka raka przełyku – paleniem tytoniu oraz nadużywaniem alkoholu. Mniej niż połowa chorych przeżywa rok po rozpoznaniu, a odsetek 5-letnich przeżyć nie przekracza 10%.

W Polsce do leczenia radykalnego kwalifikuje się około 40% pacjentów cierpiących na raka przełyku, z tej grupy tylko około 10% do pierwotnego leczenia operacyjne...