Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST) są jednymi z bardziej złośliwych nowotworów tkanki mezenchymalnej przewodu pokarmowego
Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST) są jednymi z bardziej złośliwych nowotworów tkanki mezenchymalnej przewodu pokarmowego. Występują z częstością 4-16/1mln osób/rok. Dotyczą osób w średnim wieku i starszych, chociaż obserwowano przypadki u osób młodych (25-29lat). Najczęstszą lokalizacją GIST jest żołądek 50-60%, jelito cienkie 20-30%, jelito grube z odbytnicą 10%, przełyk 1-5%, około 5% w innych lokalizacjach w obrębie jamy brzusznej ( krezka jelita, sieć większa, przestrzeń zaotrzewnowa). GIST wywodzą się z komórek nerwowych zwojów śródściennych przewodu pokarmowego, tzw. komórek Cajala. Część komórek ulega różnicowaniu w kierunku komórek mięśniówki...