Leczenie raka przełyku polega na operacyjnym usunięciu guza. Zabieg może polegać na rozległym wycięciu przełyku i odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego. Leczenie raka przełyku polega na operacyjnym usunięciu guza. Zabieg może polegać na rozległym wycięciu przełyku i odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego. Czasem stosuje się leczenie skojarzone (operacyjne, radio- i chemioterapia). Obecnie nadzieję lekarzy i pacjentów budzi także terapia fotodynamiczna. Największym problemem w przypadku zaawansowanej choroby jest utrzymanie właściwego stanu odżywienia chorego. Dlatego w leczeniu paliatywnym istotnym celem jest poprawa odżywienia. Konieczne może być założenie gastrostomii, która umożliwia podawanie pokarmu prosto do żołądka. Drożność przełyku w wypadku nieoperacyjności guza możn...