Liczne dostępne wyniki badań wskazują, że heparyna niefrakcjonowana (UFH – UnFractioned Heparin) jest skuteczna w niestabilnej chorobie wieńcowej, co oznacza, że podawanie UFH i kwasu acetylosalicylowego (ASA) redukuje częstość zawałów serca i zgonów
Liczne dostępne wyniki badań wskazują, że heparyna niefrakcjonowana (UFH – UnFractioned Heparin) jest skuteczna w niestabilnej chorobie wieńcowej, co oznacza, że podawanie UFH i kwasu acetylosalicylowego (ASA) redukuje częstość zawałów serca i zgonów. Jako próba uproszczenia procedury podawania leku pojawiły się preparaty heparyn drobnocząsteczkowych (LMWH – Low Molecular Weight Heparin). Powszechnie przyjęte jest podawanie UFH we wlewie dożylnym, mimo że już badanie GUSTO I (Global Utilization of Streptokinase, and ...