Leczenie ostrych zespołów wieńcowych to bardzo ważny problem współczesnej kardiologii. Leczenie ich powikłań kardiochirurgicznych najczęściej dotyczy najgroźniejszych, jakie mogą wystąpić, a mianowicie powikłań pozawałowych.
Leczenie ostrych zespołów wieńcowych to bardzo ważny problem współczesnej kardiologii. Leczenie ich powikłań kardiochirurgicznych najczęściej dotyczy najgroźniejszych, jakie mogą wystąpić, a mianowicie powikłań pozawałowych. Do komplikacji ostrych należy zaliczyć pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej (VSD – ventricular septal defect, VSR – ventricular septal rupture), niedokrwienną niedomykalność zastawki dwudzielnej (IMR – ischemic mitral regurgitation) i tętniak rzekomy, czyli pęknięcie wolnej ściany serca. Ostry pozawałowy ubytek...