Najbardziej niebezpiecznym następstwem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, manifestującej się klinicznie jako zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna (ZP) jest zator tętnicy płucnej. Ryzyko wystąpienia tego powikłania wynosi 5-10% w pierwszym roku po rozpoznaniu (ŻChZZ) i spada do 2-3% w następnych latach
Najbardziej niebezpiecznym następstwem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, manifestującej się klinicznie jako zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna (ZP) jest zator tętnicy płucnej. Ryzyko wystąpienia tego powikłania wynosi 5-10% w pierwszym roku po rozpoznaniu (ŻChZZ) i spada do 2-3% w następnych latach [1]. Czynniki sprzyjające wystąpieniu (ZP) to przede wszystkim długotrwałe unieruchomienie po zabiegach operacyjnych, otyłość, podeszły wiek i towarzyszące mu ch...