Metody leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) obejmują przede wszystkim postępowanie przeciwkrzepliwe: heparyny (heparyny niefrakcjonowane – HNF lub heparyny drobnocząsteczkowe – HDcz podskórnie), doustne antykoagulanty, leczenie trombolityczne oraz leczenie chirurgiczne (trombektomia, embolektomia)
Metody leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) obejmują przede wszystkim postępowanie przeciwkrzepliwe: heparyny (heparyny niefrakcjonowane – HNF lub heparyny drobnocząsteczkowe – HDcz podskórnie), doustne antykoagulanty, leczenie trombolityczne oraz leczenie chirurgiczne (trombektomia, embolektomia) [1,2,10] W przypadku podejrzenia ŻChZZ należy przede wszystkim zlecić badania laboratoryjne: morfologię (konieczne oznaczenie liczby płytek), grupę krwi, oraz...