Rak żołądka jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Po względem zachorowalności w Polsce zajmuje drugie miejsce u mężczyzn (po raku płuca), a ósme w przypadku kobiet. W Polsce notuje się około 6500 nowych zachorowań rocznie. Rak żołądka jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Po względem zachorowalności w Polsce zajmuje drugie miejsce u mężczyzn (po raku płuca), a ósme w przypadku kobiet. W Polsce notuje się około 6500 nowych zachorowań rocznie. Pomimo ogólnej tendencji malejącej zapadalności, rak żołądka stanowi nadal poważny problem. Ze względu na niespecyficzne objawy i brak skutecznych badań przesiewowych, chorzy diagnozowani są w stopniu zaawansowanym, wykluczającym możliwość leczenia radykalnego. W związku z tym rokowania w przypadk...