Rak żołądka jest nowotworem przewodu pokarmowego wykrywanego corocznie u ponad 5000 osób w Polsce. W Stanach Zjednoczonych zajmuje 14 miejsce wśród wszystkich nowotworów. Jednakże, jeśli chodzi o śmiertelność z powodu nowotworów, zajmuje dużo wyższe miejsce
Rak żołądka jest nowotworem przewodu pokarmowego wykrywanego corocznie u ponad 5000 osób w Polsce. W Stanach Zjednoczonych zajmuje 14 miejsce wśród wszystkich nowotworów. Jednakże, jeśli chodzi o śmiertelność z powodu nowotworów, zajmuje dużo wyższe miejsce. W ciągu ostatnich lat udało się bardziej zrozumieć patogenezę raka żołądka. Proces rozwoju nowotworu trwa wiele lat, i w jego czasie dochodzi do zmian w błonie śluzowej żołądka. Najpierw w normalnej błonie śluzowej dochodzi do transformacji w przewlekły proces zapalny, nastę...