Według dwóch ostatnich badań, lekarze często nie przykładają dostatecznej uwagi do osteoporozy i związanym z nią ryzykiem złamań. Pierwsze z badań analizuje progową wartość wskaźnika BMD (bone mineral density), pozwalającą na leczenie prewencyjne osteoporozy
Według dwóch ostatnich badań, lekarze często nie przykładają dostatecznej uwagi do osteoporozy i związanym z nią ryzykiem złamań. Pierwsze z badań analizuje progową wartość wskaźnika BMD (bone mineral density), pozwalającą na leczenie prewencyjne osteoporozy. Drugie – ocenia leczenie pacjentów z wcześniejszymi złamaniami. Grupa naukowców z różnych instytucji, korzystając z danych National Osteoporosis Risk Assessment oceniła progowe wartości markerów osteoporozy wskazujących na konieczność leczenia, jeden rok po pomiarze gęst...