Dystonie stanowią zróżnicowaną grupę chorób, której wspólnym elementem w obrazie klinicznym są mimowolne, przetrwałe skurcze mięśni/grup mięśniowych. W części przypadków nie udaje się ustalić przyczyny wystąpienia ruchów dystonicznych. Są to tzw. pierwotne dystonie torsyjne (mogą im towarzyszyć skręcające ruchy całego tułowia).
Dystonie stanowią zróżnicowaną grupę chorób, której wspólnym elementem w obrazie klinicznym są mimowolne, przetrwałe skurcze mięśni/grup mięśniowych. W części przypadków nie udaje się ustalić przyczyny wystąpienia ruchów dystonicznych. Są to tzw. pierwotne dystonie torsyjne (mogą im towarzyszyć skręcające ruchy całego tułowia). Uwarunkowane są one w sposób autosomalny dominujący, recesywny lub sprzężony z chromosomem X. Najczęstszym typem pierwotnej dystoni...