Wyniki badania dotyczącego związku między leczeniem lekami przeciwdepresyjnymi i występowaniem nieprawidłowych krwawień.
Wyniki badania, o którym będzie mowa, zostały opublikowane w listopadowym numerze Archieves of Internal Medicine (Arch Int Med 2004;164:2367-2370). Badanie dotyczyło związku między leczeniem lekami przeciwdepresyjnymi i występowaniem nieprawidłowych krwawień. Serotonina bierze udział w agregacji płytek. Przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza tych z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), wiąże się natomiast ze zmniejszonym wychwytem serotoniny przez płytki krwi. Dlatego już wcześniej prowadzono badania nad ryzykiem nieprawidłowych krwawień w trakcie terapii lekami przeciwdepresyjnymi. Wyniki tych badań nie były jednak zgodn...