Wodniak jądra jest zbiornikiem płynu surowiczego, który powstaje w efekcie anomalii lub podrażnienia dotyczących osłonki pochwowej jądra (tunica vaginalis).
Wodniak jądra jest zbiornikiem płynu surowiczego, który powstaje w efekcie anomalii lub podrażnienia dotyczących osłonki pochwowej jądra (tunica vaginalis). Wodniaki mogą występować także w obrębie powrózka nasiennego lub kanału pachwinowego [1]. Jeżeli chodzi o stosunki anatomiczne, wodniaki jądra możemy podzielić na trzy główne podtypy:

– Wodniaki wrodzone (komunikujące się) – wyrostek pochwowy otrzewnej jest otwarty i płyn z otrzewnej może komunikować się z moszną

– Wodniaki niekomunikujące się – wyrostek pochwowy posiada ubytek, ale nie ma połączenia pomiędzy jamą otrzewnej a moszną R...