Zapalenia najądrza i jądra (epididymitis, orchitis) to dwie odrębne jednostki chorobowe, aczkolwiek ze względu na częste współwystępowanie, podobną etiologię, objawy oraz leczenie omawia się je wspólnie. Zapalenia najądrza i jądra (epididymitis, orchitis) to dwie odrębne jednostki chorobowe, aczkolwiek ze względu na częste współwystępowanie, podobną etiologię, objawy oraz leczenie omawia się je wspólnie [1]. Obie postaci zapalenia dotyczą w zasadzie tylko mężczyzn po przebytym okresie dojrzewania i stanowią najczęstszą przyczynę bolesnego, ostrego obrzęku moszny u osób młodych [2,3]. Jeżeli zapalenie najądrza stwierdza się u dziecka, należy zawsze brać pod uwagę nieprawidłowości rozwojowe przewodu Wolffa (śródnercza), takie jak na przykład ektopiczne ujście moczowodu do najądrza [3]. ...