Badanie ultrasonograficzne moszny jest podstawową techniką diagnostyczną stosowaną w przypadku różnicowania zmian dotyczących jąder (przeważnie o charakterze złośliwym) od zlokalizowanych poza jądrami (przeważnie łagodnych).
Badanie ultrasonograficzne moszny jest podstawową techniką diagnostyczną stosowaną w przypadku różnicowania zmian dotyczących jąder (przeważnie o charakterze złośliwym) od zlokalizowanych poza jądrami (przeważnie łagodnych). Metoda ta jest także wykorzystywana w ocenie ostrej moszny, urazu moszny a także w diagnostyce i leczeniu wnętrostwa [1]. W przypadku niediagnostycznych obrazów uzyskanych za pomocą ultrasonografii, można wykonać badanie MRI, w istocie jest ono wykonywane bardzo rzadko i znajduje zastosowanie przede wszystkim w ocenie wnętrostwa (badanie w...