Niedoczynność jąder spowodowana może być pierwotnymi zmianami w samych gonadach męskich lub jest wtórna w wyniku niedoboru hormonów gonadotropowych
Niedoczynność jąder spowodowana może być pierwotnymi zmianami w samych gonadach męskich lub jest wtórna w wyniku niedoboru hormonów gonadotropowych. Jednym z czynników decydujących o płodności męskiej jest prawidłowa spermatogeneza, której właściwy przebieg determinuje liczbę i męski potencjał rozrodczy. Sam proces dojrzewania komórek płciowych w nabłonku plemnikotwórczym kontrolowany jest przez hormony gonadotropowe a u 1% niepłodnych mężczyzn stwierdza się niskie stężenia hormonu luteinizującego (LH) i folikulotropowego (FSH). Niedoczynności pierwotnej jąder zazwyczaj towarzyszy podwyższony poziom gonadotropin. Taką sytuację obserwuje...