Nieprawidłowość dolnej powierzchni wyrostka barkowego łopatki jest brana pod uwagę jako przyczyna podrażnienia stożka rotatorów prowadząca do wystąpienia ciasnoty podbarkowej.
Nieprawidłowość dolnej powierzchni wyrostka barkowego łopatki jest brana pod uwagę jako przyczyna podrażnienia stożka rotatorów prowadząca do wystąpienia ciasnoty podbarkowej. Przegląd dostępnej literatury uświadamia nam jak trudno o dobre zobrazowanie tej okolicy. Badacze z Austrii poszukują najlepszej metody wizualizacji tej okolicy. W swojej nowej pracy porównują zdjęcia rentgenowskie z rezonansem magnetycznym. Wyniki i zalecenia zespołu dr Mariusa Mayerhoefera z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu i Szpitala Ortopedycznego w Wiedniu – Speising można znaleźć w lutowym wydaniu American Journal of Roen...