Trzustka jest narządem o czynności zewnątrzwydzielniczej, w którym znajduje się gruczoł dokrewny w postaci wysp trzustkowych (Langerhansa). Pierwotna niewydolność trzustki dotyczy chorób lub zespołów o podłożu genetycznym, wśród których najczęściej występuje mukowiscydoza (90% dzieci). Inne niż mukowiscydoza stany powodujące niewydolność trzustki są rzadkie, wśród nich należ wymienić zespół Shwachmana-Diamonda i izolowany niedobór enzymów.
Abstrakt

Trzustka jest narządem o czynności zewnątrzwydzielniczej, w którym znajduje się gruczoł dokrewny w postaci wysp trzustkowych (Langerhansa). Pierwotna niewydolność trzustki dotyczy chorób lub zespołów o podłożu genetycznym, wśród których najczęściej występuje mukowiscydoza (90% dzieci). Inne niż mukowiscydoza stany powodujące ...