Koartacja aorty, zwężenie drogi odpływu lewej komory, zwężenie odpływu prawej komory, nieprawidłowa budowa i/lub czynność zastawki przedsionki-komorowolewej, Tetralogia Fallota
Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym Koarktacja aorty Stanowi 7% (5-10%, trzykrotnie częściej występuje u chłopców) wszystkich wrodzonych wad serca. Jest zwężeniem aorty najczęściej na wysokości cieśni (w miejscu przyczepu więzadła tętniczego). Może obejmować ujście lewej tętnicy podobojczykowej. U dorosłych najczęściej występuje jako wada izolowana, z dobrze rozwiniętą aortą powyżej i poniżej zwężenia oraz rozwiniętym krążeniem obocznym. Istotne zwężenie prowadzi do rozwoju nadciśnienia powyżej zwężenia, przerostu lewej komory, niewydolności serca i rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych. Z koar...