Wady bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym. Drożny otwór owalny. Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego (ASD T.2), Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu pierwotnego (ASD t.1), Nieprawidłowy spływ żył płucnych, Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej, Przetrwały przewód tętniczy, Zespół niedorozwoju lewego serca
Wady bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym Drożny otwór owalny

W życiu płodowym drożny otwór zapewnia niezbędne połączenie anatomiczne i czynnościowe przedsionków. Stanowi rodzaj zastawki utworzonej z wolnego brzegu przegrody pierwszej, która może otwierać się w kierunku lewego przedsionka. Po urodzeniu wzrost ciśnienia w lewym przedsionku powoduje przyciśnięcie uprzednio odchylonej zastawki przegrody pierwszej ...