Leczenie chirurgiczne pozostaje jedynym skutecznym sposobem postępowania w raku wątroby. Wyleczenie może być uzyskane za pomocą resekcji miąższu lub przeszczepu wątroby. Niestety u większości chorych występuje mniej lub bardziej nasilona niewydolność wątroby, ponieważ większość nowotworów rozwija się w wątrobie marskiej i w związku z tym tylko około jedna trzecia chorych z rakiem kwalifikuje się do zabiegu.
Streszczenie: Leczenie chirurgiczne pozostaje jedynym skutecznym sposobem postępowania w raku wątroby. Wyleczenie może być uzyskane za pomocą resekcji miąższu lub przeszczepu wątroby. Niestety u większości chorych występuje mniej lub bardziej nasilona niewydolność wątroby, ponieważ większość nowotworów rozwija się w wątrobie marskiej i w związku z tym tylko około jedna trzeci...