Chemioterapia w terapii raka wątrobokomórkowego stosowana jest głównie w przypadkach nieoperacyjnego nowotworu, jako leczenie paliatywne. Domeną leczenia raka wątroby jest przede wszystkim zabieg chirurgiczny. Obecnie najbardziej obiecującym zastosowaniem cytostatyków w leczeniu raka wątrobowokomórkowego jest chemoembolizacja.
Streszczenie: Chemioterapia w terapii raka wątrobokomórkowego stosowana jest głównie w przypadkach nieoperacyjnego nowotworu, jako leczenie paliatywne [1-2]. Domeną leczenia raka wątroby jest przede wszystkim zabieg chirurgiczny. Obecnie najbardziej obiecującym zastosowaniem cytostatyków w leczeniu raka wątrobowokomórkowego jest chemoembolizacja. Zaletą tego typu zabiegu jest uzyskanie większej koncentracji leku w pobliżu komórek guza, minimalizacja ogóln...