Pierwotny rak wątroby stanowi około 0,7% wszystkich raków, jest przyczyną zgonu u 548 000 chorych na świecie i 2560 chorych w Polsce rocznie. Trzy razy częściej występuje u mężczyzn, u których 90% pierwotnych guzów wątroby ma charakter złośliwy. Pierwotny rak komórek wątrobowych wykazuje związek przyczynowy z wieloma chorobami występującymi wcześniej oraz z ekspozycją na niektóre substancje. Streszczenie:

Pierwotny rak wątroby stanowi około 0,7% wszystkich raków, jest przyczyną zgonu u 548 000 chorych na świecie i 2560 chorych w Polsce rocznie. Trzy razy częściej występuje u mężczyzn, u których 90% pierwotnych guzów wątroby ma charakter złośliwy. Pierwotny rak komórek wątrobowych wykazuje związek przyczynowy z wieloma chorobami występującymi wcześniej oraz z ekspozycją na ...