W czasie operacji na otwartym sercu następuje całkowite niedokrwienie i niedotlenienie mięśnia sercowego. W tym okresie zachodzi w sercu szereg procesów immunologicznych związanych z naturalną reakcją obronną organizmu wywołaną przez zaistniały „stan zapalny”. Powstają wówczas również czynniki, które uszkadzają kardiomiocyty, a także powodują ich nieodwracalną degenerację. W czasie operacji na otwartym sercu następuje całkowite niedokrwienie i niedotlenienie mięśnia sercowego. W tym okresie zachodzi w sercu szereg procesów immunologicznych związanych z naturalną reakcją obronną organizmu wywołaną przez zaistniały „stan zapalny”. Powstają wówczas również czynniki, które uszkadzają kardiomiocyty, a także powodują ich nieodwracalną degenerację. Wiele dostępnych prac i badań naukowych dono...