Systemy neuronawigacji są obecnie podstawą wielu nowoczesnych strategii operacyjnych w neurochirurgii. Wprowadzenie tej technologii spowodowało, że zabiegi neurochirurgiczne stały się mniej inwazyjne i bardziej precyzyjne.
Systemy neuronawigacji są obecnie podstawą wielu nowoczesnych strategii operacyjnych w neurochirurgii. Wprowadzenie tej technologii spowodowało, że zabiegi neurochirurgiczne stały się mniej inwazyjne i bardziej precyzyjne. Użycie neuronawigacji w trakcie zabiegu neurochirurgicznego stwarza szereg problemów wynikających ze złożonej zależności człowieka i maszyny. W takich sytuacjach powstają zwykle dwa rodzaje błędów: -maszynowy- zależny od niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania lub oprzyrządowania; -ludzki- zwykle wynikający z nieodpowiedniego użytkowania ...